ყველა გეგმარება House on Orbelebi-ში

17 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა
ბინების შერჩევა ონლაინ
New
დეველოპერისგან შევიტყვეთ თუ რა ბინებია ხელმისაწვდომი, და განვათავსეთ ისინი შენობების სქემაზე საცხოვრებელი კომპლექსი House on Orbelebi.

1 ოთახიანი

House on Orbelebi, თბილისი-ში 38.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.4 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 41.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.7 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.3 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 43.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.2 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 45.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.6 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 45.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.6 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 46.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.9 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 47.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.9 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 48.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.2 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 51.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.4 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 51.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.8 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 52.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.1 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 52.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.1 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 52.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.4 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 53.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.7 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 54.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 54.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.9 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 55.36 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.36 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 55.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.8 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 57.54 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.54 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 62.81 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.81 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 67.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.4 2

2 ოთახიანი

House on Orbelebi, თბილისი-ში 70.81 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.81 2
House on Orbelebi, თბილისი-ში 72.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.6 2

3 ოთახიანი

House on Orbelebi, თბილისი-ში 101.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი101.3 2