ყველა გეგმარება სტარ პალასი-ში

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 36 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი36 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 36.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი36.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 36.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი36.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 37.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი37.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 37.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი37.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 38.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 38.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 38.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 38.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 39.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 39.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 39.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 39.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 39.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 39.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 39.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 39.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 40.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი40.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 40.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი40.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 40.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი40.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 40.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი40.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 40.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი40.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 40.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი40.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი41 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 41.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი41.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 41.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი41.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 41.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი41.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 41.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი41.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 41.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი41.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი42 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 42.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი42.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 42.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი42.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 44.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი44.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 45.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი45.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 45.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი45.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 46.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი46.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 46.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი46.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 46.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი46.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 47.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი47.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 48 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი48 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 48.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი48.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 48.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი48.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 51.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი51.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 54.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი54.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 54.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი54.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 42.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 46.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 47.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 48.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი48.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 48.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი48.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 49 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 51.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 54.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი54.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 55.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 56.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 58.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი58.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 59.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 60.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 64.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 64.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 65.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი65.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 66.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 66.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 68.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი68.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 70.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი70.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 74.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 74.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 75.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 78.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი78.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სტარ პალასი, ბათუმი-ში 89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89 2
ყველა ბინა გაყიდულია