ყველა გეგმარება House on Vefkhistkaosani 54-ში

20–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍88 947 GEL დან
$28 764
ფართობი42.3 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍88 947 GEL დან
$28 764
ფართობი42.3 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍88 947 GEL დან
$28 764
ფართობი42.3 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍88 947 GEL დან
$28 764
ფართობი42.3 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 42.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍89 788 GEL დან
$29 036
ფართობი42.7 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 42.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍89 788 GEL დან
$29 036
ფართობი42.7 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 784 GEL დან
$30 328
ფართობი44.6 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 784 GEL დან
$30 328
ფართობი44.6 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 784 GEL დან
$30 328
ფართობი44.6 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 784 GEL დან
$30 328
ფართობი44.6 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 784 GEL დან
$30 328
ფართობი44.6 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 784 GEL დან
$30 328
ფართობი44.6 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 784 GEL დან
$30 328
ფართობი44.6 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 784 GEL დან
$30 328
ფართობი44.6 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 784 GEL დან
$30 328
ფართობი44.6 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 45.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍96 097 GEL დან
$31 076
ფართობი45.7 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 46.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍97 148 GEL დან
$31 416
ფართობი46.2 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 46.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍97 148 GEL დან
$31 416
ფართობი46.2 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍99 882 GEL დან
$32 300
ფართობი47.5 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍99 882 GEL დან
$32 300
ფართობი47.5 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 48.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍102 826 GEL დან
$33 252
ფართობი48.9 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 48.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍102 826 GEL დან
$33 252
ფართობი48.9 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 49 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍103 036 GEL დან
$33 320
ფართობი49 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍105 139 GEL დან
$34 000
ფართობი50 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 50.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍105 980 GEL დან
$34 272
ფართობი50.4 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍106 190 GEL დან
$34 340
ფართობი50.5 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍106 190 GEL დან
$34 340
ფართობი50.5 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍106 190 GEL დან
$34 340
ფართობი50.5 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 50.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍106 611 GEL დან
$34 476
ფართობი50.7 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 51.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍107 662 GEL დან
$34 816
ფართობი51.2 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 51.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍107 662 GEL დან
$34 816
ფართობი51.2 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 51.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍107 872 GEL დან
$34 884
ფართობი51.3 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 51.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍107 872 GEL დან
$34 884
ფართობი51.3 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 53.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍113 340 GEL დან
$36 652
ფართობი53.9 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 56.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍119 648 GEL დან
$38 692
ფართობი56.9 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 57.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍120 910 GEL დან
$39 100
ფართობი57.5 2

2 ოთახიანი

House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 54.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍113 970 GEL დან
$36 856
ფართობი54.2 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 57.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍120 910 GEL დან
$39 100
ფართობი57.5 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 57.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍121 540 GEL დან
$39 304
ფართობი57.8 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 60.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍126 377 GEL დან
$40 868
ფართობი60.1 2
House on Vefkhistkaosani 54, თბილისი-ში 64.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍136 470 GEL დან
$44 132
ფართობი64.9 2