მონოლითი 1

მონოლითი 1

1 პროექტი
შენდება
2 პროექტი
რეალიზებულია
ამშენებელს ასევე ჰქვია Monoliti 1, მონოლითი 1

მონოლითი 1 შენდება