საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6

ბინა-სტუდიო

აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.7 2

1 ოთახიანი

აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 38.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.5 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 38.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.6 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 41.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.2 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 44.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.9 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 45 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 45.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.4 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 45.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.5 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 46.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.2 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 50.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.4 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 54.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.1 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 54.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.5 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 55.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.3 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 55.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.5 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 56.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.2 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 60.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.7 2

2 ოთახიანი

აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 59.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.6 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 60.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.2 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 62.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.9 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 66.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.6 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 66.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.8 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 67.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.8 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 75.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.3 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 77.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.3 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 78.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.4 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 80.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.9 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 83.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.1 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 83.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.8 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 86.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.7 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 87.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.3 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 87.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.8 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 98.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.2 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 103.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი103.4 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 104.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.8 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 105.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი105.2 2

3 ოთახიანი

აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 91.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.4 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 92.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი92.6 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 94.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.3 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 100.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.5 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 103.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი103.2 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 107 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 107.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.3 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 110.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.3 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 132.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132.1 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 134.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი134.4 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 138.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი138.2 2

4 ოთახიანი

აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 250.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი250.2 2

5 ოთახიანი

აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 195.1 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი195.1 2
აეროდრომის დასახლება, მე-2 ქ. 4-6, თბილისი-ში 346.3 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი346.3 2