ყველა გეგმარება აქსისი დიდუბეში-ში

4 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

აქსისი დიდუბეში, თბილისი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.2 2
აქსისი დიდუბეში, თბილისი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2

2 ოთახიანი

აქსისი დიდუბეში, თბილისი-ში 105.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი105.3 2
აქსისი დიდუბეში, თბილისი-ში 106.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.9 2