ყველა გეგმარება ალიანს პალასი-ში

1 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 27.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
184 941 GEL
( $ 65 520)
ფართობი27.3 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 27.35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
185 280 GEL
( $ 65 640)
ფართობი27.35 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 328 GEL
( $ 66 720)
ფართობი27.8 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 328 GEL
( $ 66 720)
ფართობი27.8 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 27.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 667 GEL
( $ 66 840)
ფართობი27.85 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 27.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 667 GEL
( $ 66 840)
ფართობი27.85 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 27.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 667 GEL
( $ 66 840)
ფართობი27.85 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 27.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 667 GEL
( $ 66 840)
ფართობი27.85 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
198 490 GEL
( $ 70 320)
ფართობი29.3 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
198 490 GEL
( $ 70 320)
ფართობი29.3 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
198 490 GEL
( $ 70 320)
ფართობი29.3 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
198 490 GEL
( $ 70 320)
ფართობი29.3 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 29.65 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
200 861 GEL
( $ 71 160)
ფართობი29.65 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 29.65 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
200 861 GEL
( $ 71 160)
ფართობი29.65 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 29.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
202 554 GEL
( $ 71 760)
ფართობი29.9 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 29.95 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
202 893 GEL
( $ 71 880)
ფართობი29.95 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 29.95 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
202 893 GEL
( $ 71 880)
ფართობი29.95 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 30 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
203 232 GEL
( $ 72 000)
ფართობი30 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 30.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
205 264 GEL
( $ 72 720)
ფართობი30.3 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 30.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
207 296 GEL
( $ 73 440)
ფართობი30.6 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 30.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
209 329 GEL
( $ 74 160)
ფართობი30.9 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 30.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
209 329 GEL
( $ 74 160)
ფართობი30.9 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 38.75 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
262 508 GEL
( $ 93 000)
ფართობი38.75 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 38.75 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
262 508 GEL
( $ 93 000)
ფართობი38.75 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 38.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
262 847 GEL
( $ 93 120)
ფართობი38.8 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 38.95 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
263 863 GEL
( $ 93 480)
ფართობი38.95 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 43.55 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
295 025 GEL
( $ 104 520)
ფართობი43.55 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 43.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
295 364 GEL
( $ 104 640)
ფართობი43.6 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 43.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
295 364 GEL
( $ 104 640)
ფართობი43.6 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 46.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
317 381 GEL
( $ 112 440)
ფართობი46.85 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 46.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
317 381 GEL
( $ 112 440)
ფართობი46.85 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 50.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
339 736 GEL
( $ 120 360)
ფართობი50.15 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 50.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
339 736 GEL
( $ 120 360)
ფართობი50.15 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 50.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
339 736 GEL
( $ 120 360)
ფართობი50.15 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 50.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
339 736 GEL
( $ 120 360)
ფართობი50.15 2

1 ოთახიანი

ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
345 494 GEL
( $ 122 400)
ფართობი51 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
345 494 GEL
( $ 122 400)
ფართობი51 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
345 494 GEL
( $ 122 400)
ფართობი51 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
345 494 GEL
( $ 122 400)
ფართობი51 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 61.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
419 335 GEL
( $ 148 560)
ფართობი61.9 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 61.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
419 335 GEL
( $ 148 560)
ფართობი61.9 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 61.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
419 335 GEL
( $ 148 560)
ფართობი61.9 2
ალიანს პალასი, ბათუმი-ში 61.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
419 335 GEL
( $ 148 560)
ფართობი61.9 2