ბინების გაყიდვა Alpha home Gldaniში

ბინები
პროექტები
1
2
128 273 ₾-დან
321 092 ₾-მდე
47 მ²-დან
117 მ²-მდე
17 გეგმარება
17 გეგმარება
1 ოთახიანი ბინა, 128 273 ₾-დან, 47.1 მ², Alpha home Gldani
‍128 273 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
1 ოთახი
47.1 2
26-დან 8, 12, 17-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 129 090 ₾-დან, 47.4 მ², Alpha home Gldani
‍129 090 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
1 ოთახი
47.4 2
26-დან 8, 11, 12, 17-19, 21-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 130 180 ₾-დან, 47.8 მ², Alpha home Gldani
‍130 180 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
1 ოთახი
47.8 2
26-დან 5, 7-12, 15-19, 21-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 139 439 ₾-დან, 51.2 მ², Alpha home Gldani
‍139 439 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
1 ოთახი
51.2 2
26-დან 5, 7-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 139 439 ₾-დან, 51.2 მ², Alpha home Gldani
‍139 439 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
1 ოთახი
51.2 2
26-დან 5-14, 16-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი B
ბარდება 2 კვ. 2026
2 ოთახიანი ბინა, 172 120 ₾-დან, 63.2 მ², Alpha home Gldani
‍172 120 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
2 ოთახი
63.2 2
26-დან 5-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 172 120 ₾-დან, 63.2 მ², Alpha home Gldani
‍172 120 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
2 ოთახი
63.2 2
26-დან 5-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 178 929 ₾-დან, 65.7 მ², Alpha home Gldani
‍178 929 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
2 ოთახი
65.7 2
26-დან 5, 6, 9-21, 23, 24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 178 929 ₾-დან, 65.7 მ², Alpha home Gldani
‍178 929 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
2 ოთახი
65.7 2
26-დან 5-7, 10-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი B
ბარდება 2 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 220 870 ₾-დან, 81.1 მ², Alpha home Gldani
‍220 870 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
1 ოთახი
81.1 2
26-დან 9, 11, 12, 15-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 220 870 ₾-დან, 81.1 მ², Alpha home Gldani
‍220 870 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
1 ოთახი
81.1 2
26-დან 10-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი B
ბარდება 2 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 221 959 ₾-დან, 81.5 მ², Alpha home Gldani
‍221 959 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
1 ოთახი
81.5 2
26-დან 9, 11-13, 16, 17, 21-23 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 221 959 ₾-დან, 81.5 მ², Alpha home Gldani
‍221 959 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
1 ოთახი
81.5 2
26-დან 14-19, 21-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი B
ბარდება 2 კვ. 2026
2 ოთახიანი ბინა, 234 487 ₾-დან, 86.1 მ², Alpha home Gldani
‍234 487 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
2 ოთახი
86.1 2
26-დან 7-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 261 721 ₾-დან, 96.1 მ², Alpha home Gldani
‍261 721 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
2 ოთახი
96.1 2
26-დან 5-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი B
ბარდება 2 კვ. 2026
2 ოთახიანი ბინა, 321 092 ₾-დან, 117.9 მ², Alpha home Gldani
‍321 092 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
2 ოთახი
117.9 2
26-დან 6-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი A
ბარდება 3 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 321 092 ₾-დან, 117.9 მ², Alpha home Gldani
‍321 092 ₾-დან
‍2 723 ₾ / მ2
2 ოთახი
117.9 2
26-დან 5-9, 12-24 სართულები
შეშელიძის ქუჩა 18
ბლოკი B
ბარდება 2 კვ. 2026
როგორ გავაუმჯობესოთ ეს გვერდი?