ყველა ბინის გეგმარება m² მირცხულავაზე - ში

264–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ხელმისაწვდომი ბინები საცხოვრებელ კომპლექს m² მირცხულავაზე-ში
დაათვალიერეთ ამ საცხოვრებელ კომპლექსში ხელმისაწვდომი რეალური ბინები

1 ოთახიანი

m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 45.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍127 981 ₾ დან
ფართობი45.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 45.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍127 981 ₾ დან
ფართობი45.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 45.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍129 644 ₾ დან
ფართობი45.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 45.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍129 644 ₾ დან
ფართობი45.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 47.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍131 613 ₾ დან
ფართობი47.1 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 47.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍131 613 ₾ დან
ფართობი47.1 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 47.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍131 613 ₾ დან
ფართობი47.1 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 47.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍133 323 ₾ დან
ფართობი47.1 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 47.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍133 323 ₾ დან
ფართობი47.1 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 47.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍129 156 ₾ დან
ფართობი47.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍131 061 ₾ დან
ფართობი48.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍131 061 ₾ დან
ფართობი48.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍131 061 ₾ დან
ფართობი48.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍129 626 ₾ დან
ფართობი48.6 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍129 626 ₾ დან
ფართობი48.6 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍135 803 ₾ დან
ფართობი48.6 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍135 803 ₾ დან
ფართობი48.6 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍135 803 ₾ დან
ფართობი48.6 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍129 893 ₾ დან
ფართობი48.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍130 524 ₾ დან
ფართობი48.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 48.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍130 524 ₾ დან
ფართობი48.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 49.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍131 491 ₾ დან
ფართობი49.3 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 49.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍131 491 ₾ დან
ფართობი49.3 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 49.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍132 132 ₾ დან
ფართობი49.3 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 49.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍132 132 ₾ დან
ფართობი49.3 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 49.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍132 851 ₾ დან
ფართობი49.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 49.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍133 471 ₾ დან
ფართობი49.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 49.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍133 471 ₾ დან
ფართობი49.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 50.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍137 669 ₾ დან
ფართობი50.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 50.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍139 041 ₾ დან
ფართობი50.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 50.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍134 833 ₾ დან
ფართობი50.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 50.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍139 316 ₾ დან
ფართობი50.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 50.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍139 316 ₾ დან
ფართობი50.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 51.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍140 411 ₾ დან
ფართობი51.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 51.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍140 411 ₾ დან
ფართობი51.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 51.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍135 868 ₾ დან
ფართობი51.9 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 54 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍141 366 ₾ დან
ფართობი54 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 54 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍144 028 ₾ დან
ფართობი54 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 54.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍143 722 ₾ დან
ფართობი54.9 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 55.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍155 086 ₾ დან
ფართობი55.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 55.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍155 086 ₾ დან
ფართობი55.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 55.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍155 086 ₾ დან
ფართობი55.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 55.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍155 086 ₾ დან
ფართობი55.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 55.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍157 102 ₾ დან
ფართობი55.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 55.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍157 102 ₾ დან
ფართობი55.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍173 367 ₾ დან
ფართობი65 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍173 902 ₾ დან
ფართობი65.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍174 166 ₾ დან
ფართობი65.3 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍174 166 ₾ დან
ფართობი65.3 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍174 169 ₾ დან
ფართობი65.3 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍170 363 ₾ დან
ფართობი65.4 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍171 473 ₾ დან
ფართობი65.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍171 473 ₾ დან
ფართობი65.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍171 473 ₾ დან
ფართობი65.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍171 473 ₾ დან
ფართობი65.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍172 322 ₾ დან
ფართობი65.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍175 767 ₾ დან
ფართობი65.9 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍175 767 ₾ დან
ფართობი65.9 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍175 767 ₾ დან
ფართობი65.9 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 67.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍200 506 ₾ დან
ფართობი67.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 70.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍201 492 ₾ დან
ფართობი70.6 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 70.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍202 348 ₾ დან
ფართობი70.9 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 70.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍211 546 ₾ დან
ფართობი70.9 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 70.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍211 546 ₾ დან
ფართობი70.9 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 70.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍211 546 ₾ დან
ფართობი70.9 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 71.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍203 205 ₾ დან
ფართობი71.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 71.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍203 205 ₾ დან
ფართობი71.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 78.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍223 468 ₾ დან
ფართობი78.3 2

2 ოთახიანი

m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 50.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍139 316 ₾ დან
ფართობი50.8 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 65.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍171 473 ₾ დან
ფართობი65.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 81.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍229 638 ₾ დან
ფართობი81.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 81.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍238 065 ₾ დან
ფართობი81.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 81.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍228 372 ₾ დან
ფართობი81.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 84.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍230 746 ₾ დან
ფართობი84.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 84.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍230 746 ₾ დან
ფართობი84.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 84.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍230 746 ₾ დან
ფართობი84.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 84.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍239 536 ₾ დან
ფართობი84.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 87.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍240 094 ₾ დან
ფართობი87.3 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 88 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍246 586 ₾ დან
ფართობი88 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 88.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍248 010 ₾ დან
ფართობი88.1 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 89 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍251 697 ₾ დან
ფართობი89 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 89.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍243 550 ₾ დან
ფართობი89.4 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 89.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍252 828 ₾ დან
ფართობი89.4 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 90.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍252 750 ₾ დან
ფართობი90.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 101.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍283 293 ₾ დან
ფართობი101.1 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 101.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍262 306 ₾ დან
ფართობი101.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 101.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍280 159 ₾ დან
ფართობი101.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 106.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍281 879 ₾ დან
ფართობი106.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 108 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍286 656 ₾ დან
ფართობი108 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 108 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍298 985 ₾ დან
ფართობი108 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 126.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍330 641 ₾ დან
ფართობი126.3 2

3 ოთახიანი

m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 101.2 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍268 608 ₾ დან
ფართობი101.2 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 108 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍282 733 ₾ დან
ფართობი108 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 108 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍298 985 ₾ დან
ფართობი108 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 108 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍298 985 ₾ დან
ფართობი108 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 126.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍335 760 ₾ დან
ფართობი126.5 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 126.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍336 290 ₾ დან
ფართობი126.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 126.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍336 290 ₾ დან
ფართობი126.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 126.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍336 290 ₾ დან
ფართობი126.7 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 128.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍336 661 ₾ დან
ფართობი128.6 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 128.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍336 661 ₾ დან
ფართობი128.6 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 129 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍337 709 ₾ დან
ფართობი129 2
m² მირცხულავაზე, თბილისი-ში 129 m2 3 ოთახიანი გეგმარება