ყველა გეგმარება Amkhanagoba-ში

1 ოთახიანი

Amkhanagoba, თბილისი-ში 38.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.2 2
Amkhanagoba, თბილისი-ში 40.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.4 2

2 ოთახიანი

Amkhanagoba, თბილისი-ში 65.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.4 2
Amkhanagoba, თბილისი-ში 72.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.7 2
Amkhanagoba, თბილისი-ში 73.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.5 2
Amkhanagoba, თბილისი-ში 75.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.3 2

3 ოთახიანი

Amkhanagoba, თბილისი-ში 109.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი109.3 2

4 ოთახიანი

Amkhanagoba, თბილისი-ში 121.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი121.1 2