ყველა ბინის გეგმარება არქი დიღომი 3 - ში

19–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ხელმისაწვდომი ბინები საცხოვრებელ კომპლექს არქი დიღომი 3-ში
დაათვალიერეთ ამ საცხოვრებელ კომპლექსში ხელმისაწვდომი რეალური ბინები

1 ოთახიანი

არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.5 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 55 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 64.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.6 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 64.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.9 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 65.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.3 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 65.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.5 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 78.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.9 2

2 ოთახიანი

არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 66.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.5 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 66.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.7 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 79.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.9 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 80.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.1 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 80.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.1 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 80.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.3 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 80.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.9 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 81 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 81 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 81 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 81 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 82.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.1 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 82.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.1 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 82.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.1 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 82.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.3 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 82.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.5 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 83.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.4 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 83.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.4 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 83.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.5 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 83.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.6 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 83.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.8 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 136.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი136.1 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 136.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი136.1 2

3 ოთახიანი

არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 78.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.7 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 79 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 129.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი129.7 2
არქი დიღომი 3, თბილისი-ში 134.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი134.8 2