ყველა გეგმარება არქი გლდანი 2-ში

11 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 84.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.8 2

2 ოთახიანი

არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 55.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 86.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.3 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 88.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.1 2

3 ოთახიანი

არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 107.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.8 2

4 ოთახიანი

არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 222.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი222.1 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 240.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი240.1 2