ყველა გეგმარება არქი გლდანი 2-ში

5 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 49.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.5 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 63.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.6 2

2 ოთახიანი

არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 52.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.1 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 84.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.8 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 88.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.1 2

3 ოთახიანი

არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 69.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.4 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 82.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.8 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 86.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.3 2

4 ოთახიანი

არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 107.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.8 2
არქი გლდანი 2, თბილისი-ში 240.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი240.1 2