ყველა გეგმარება არქი გლდანი 3-ში

20 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 52.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.2 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 53.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.2 2

2 ოთახიანი

არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 73.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.7 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 77.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.1 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 83.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.2 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 88.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.8 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 99.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.5 2

3 ოთახიანი

არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 81.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.7 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 88.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.8 2