ყველა გეგმარება არქი გლდანი 3-ში

ბინა-სტუდიო

არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 56.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.2 2

2 ოთახიანი

არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 48 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 48.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.7 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 50.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.9 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 51.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.5 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 51.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.9 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 52.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.2 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 53.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.2 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 54.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.2 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 54.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.8 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 57.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.8 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 59.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.2 2

3 ოთახიანი

არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 60.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.1 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 67.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.7 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 71.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.8 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 73.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.7 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 74.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.6 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 75.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.4 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 75 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 77.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.1 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 78.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.3 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 79.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.9 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 82.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.9 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 83.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.2 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 88.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.8 2
არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 99.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.5 2

4 ოთახიანი

არქი გლდანი 3, თბილისი-ში 81.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.7 2