ყველა გეგმარება არქი გლდანი-ში

2 ოთახიანი

გაყიდულია
არქი გლდანი, თბილისი-ში 65.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი65.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
არქი გლდანი, თბილისი-ში 68.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი68.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
არქი გლდანი, თბილისი-ში 71.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი71.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
არქი გლდანი, თბილისი-ში 76.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი76.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
არქი გლდანი, თბილისი-ში 84.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი84.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია