ყველა ბინის გეგმარება არქი ისანი - ში

164–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ხელმისაწვდომი ბინები საცხოვრებელ კომპლექს არქი ისანი-ში
დაათვალიერეთ ამ საცხოვრებელ კომპლექსში ხელმისაწვდომი რეალური ბინები

1 ოთახიანი

არქი ისანი, თბილისი-ში 50.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 78.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 107.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.4 2

2 ოთახიანი

არქი ისანი, თბილისი-ში 63 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 59.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 82.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 119.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი119.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 120.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი120.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 153.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი153.6 2

3 ოთახიანი

არქი ისანი, თბილისი-ში 98.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 115.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი115.8 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 129 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი129 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 163.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი163.8 2