ყველა გეგმარება არქი კიკვიძის ბაღთან-ში

1–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინები ხელმისაწვდომია სახლების გეგმაზე
დაათვალიერეთ რეალური ბინები, რომლებიც ხემისაწვდომია შესაძენათ, საცხოვრებელი კომპლექსების სახლების გეგმაზე

1 ოთახიანი

არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 46.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.3 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 53.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.3 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 54.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.9 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 55.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 56.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.3 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 56.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.7 2

2 ოთახიანი

არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 63.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.1 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 63.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.5 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 72.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.4 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 81.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.5 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 82.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.6 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 85.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.1 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 86 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86 2

3 ოთახიანი

არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 89.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.6 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 97.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.1 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 99 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 272.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი272.1 2
არქი კიკვიძის ბაღთან, თბილისი-ში 296.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი296.7 2