ყველა გეგმარება Archi Lilac-ში

2–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინები ხელმისაწვდომია სახლების გეგმაზე
დაათვალიერეთ რეალური ბინები, რომლებიც ხემისაწვდომია შესაძენათ, საცხოვრებელი კომპლექსების სახლების გეგმაზე

1 ოთახიანი

Archi Lilac, თბილისი-ში 54.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.2 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 54.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.3 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 54.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 54.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.2 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.3 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.3 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.5 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.5 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.7 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.8 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.8 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.8 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.2 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.2 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.2 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 56.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.6 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 82.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.6 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 86.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.7 2

2 ოთახიანი

Archi Lilac, თბილისი-ში 71.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.9 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 79.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.8 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 81.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.2 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 81.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.2 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 82.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 82.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.7 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 82.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.8 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 83.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.5 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 83.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.6 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 83.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.8 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 85 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 85.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.2 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 85.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.5 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 86.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.7 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 86.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.7 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 94.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.7 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 94.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.8 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 94.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.9 2

3 ოთახიანი

Archi Lilac, თბილისი-ში 89.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.9 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 90.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.1 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 90.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.4 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 116.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი116.7 2
Archi Lilac, თბილისი-ში 117.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117.1 2