ყველა გეგმარება არქი ფალიაშვილი-ში

3 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

არქი ფალიაშვილი, თბილისი-ში 101.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი101.3 2

4 ოთახიანი

არქი ფალიაშვილი, თბილისი-ში 246.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი246.9 2

5 ოთახიანი

არქი ფალიაშვილი, თბილისი-ში 314 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი314 2
არქი ფალიაშვილი, თბილისი-ში 456.2 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი456.2 2