ყველა გეგმარება არქი საბურთალო-ში

12 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

არქი საბურთალო, თბილისი-ში 48.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.8 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 50.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.9 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 53.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.1 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 54 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 54.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.2 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 57.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.5 2

2 ოთახიანი

არქი საბურთალო, თბილისი-ში 55.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 56.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.9 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 58.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.3 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 68.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.8 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 75 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 75.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.4 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 78.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.3 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 86.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.4 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 87.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.7 2

3 ოთახიანი

არქი საბურთალო, თბილისი-ში 75.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.2 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 75.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.3 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 76.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.9 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 80.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.6 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 83.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.9 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 87.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.4 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 87.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.6 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 124.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი124.5 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 256.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი256.9 2

4 ოთახიანი

არქი საბურთალო, თბილისი-ში 105.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი105.5 2