ყველა გეგმარება არქი საბურთალო-ში

34 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

არქი საბურთალო, თბილისი-ში 50.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.9 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 54 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 54.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.2 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2

2 ოთახიანი

არქი საბურთალო, თბილისი-ში 52.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.8 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 58.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.3 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 58.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.8 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 65.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.6 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 75 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 78.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.3 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89 2

3 ოთახიანი

არქი საბურთალო, თბილისი-ში 75.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.3 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 76.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.9 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 80.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.6 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 83.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.9 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 87.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.6 2
არქი საბურთალო, თბილისი-ში 256.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი256.9 2

4 ოთახიანი

არქი საბურთალო, თბილისი-ში 105.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი105.5 2

5 ოთახიანი

არქი საბურთალო, თბილისი-ში 565 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი565 2