ყველა გეგმარება Archi Vazisubani-ში

29 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

Archi Vazisubani, თბილისი-ში 58.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.2 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 72.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.1 2

2 ოთახიანი

Archi Vazisubani, თბილისი-ში 63.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.1 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 71.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.6 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 71.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.8 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 72.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.9 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 74.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.6 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 81.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.4 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 132.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132.8 2

3 ოთახიანი

Archi Vazisubani, თბილისი-ში 89.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.6 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 98.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.5 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 98.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.7 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 105.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი105.1 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 105.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი105.4 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 122.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.8 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 179.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი179.3 2

4 ოთახიანი

Archi Vazisubani, თბილისი-ში 145.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი145.5 2
Archi Vazisubani, თბილისი-ში 282.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი282.4 2