ყველა გეგმარება ორთაჭალის ტურფა-ში

ბინა-სტუდიო

ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 40 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
72 491 GEL
( $ 22 000)
ფართობი40 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 40.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 397 GEL
( $ 22 275)
ფართობი40.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
74 303 GEL
( $ 22 550)
ფართობი41 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 41.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
75 572 GEL
( $ 22 935)
ფართობი41.7 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 44.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
80 646 GEL
( $ 24 475)
ფართობი44.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 45.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
82 459 GEL
( $ 25 025)
ფართობი45.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 48 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
86 989 GEL
( $ 26 400)
ფართობი48 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 48.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
87 895 GEL
( $ 26 675)
ფართობი48.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 48.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
88 439 GEL
( $ 26 840)
ფართობი48.8 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 49.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
89 345 GEL
( $ 27 115)
ფართობი49.3 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 53.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
96 232 GEL
( $ 29 205)
ფართობი53.1 2

1 ოთახიანი

ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 51.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
92 607 GEL
( $ 28 105)
ფართობი51.1 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 53.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
96 594 GEL
( $ 29 315)
ფართობი53.3 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 55.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
100 582 GEL
( $ 30 525)
ფართობი55.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 56.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
101 850 GEL
( $ 30 910)
ფართობი56.2 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 57.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
103 844 GEL
( $ 31 515)
ფართობი57.3 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 58 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 112 GEL
( $ 31 900)
ფართობი58 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 58.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 293 GEL
( $ 31 955)
ფართობი58.1 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 59.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
108 374 GEL
( $ 32 890)
ფართობი59.8 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 63.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
114 717 GEL
( $ 34 815)
ფართობი63.3 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 74 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 109 GEL
( $ 40 700)
ფართობი74 2

2 ოთახიანი

ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 58.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 018 GEL
( $ 32 175)
ფართობი58.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 61.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 636 GEL
( $ 33 880)
ფართობი61.6 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
117 798 GEL
( $ 35 750)
ფართობი65 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 65.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
118 523 GEL
( $ 35 970)
ფართობი65.4 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 65.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
118 704 GEL
( $ 36 025)
ფართობი65.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 66.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 973 GEL
( $ 36 410)
ფართობი66.2 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
125 047 GEL
( $ 37 950)
ფართობი69 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 77.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 452 GEL
( $ 42 625)
ფართობი77.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 90 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
163 105 GEL
( $ 49 500)
ფართობი90 2

3 ოთახიანი

ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 74.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 471 GEL
( $ 40 810)
ფართობი74.2 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 87.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
158 212 GEL
( $ 48 015)
ფართობი87.3 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 90.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
164 555 GEL
( $ 49 940)
ფართობი90.8 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 96.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
175 248 GEL
( $ 53 185)
ფართობი96.7 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 97.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
177 060 GEL
( $ 53 735)
ფართობი97.7 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 97.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
177 423 GEL
( $ 53 845)
ფართობი97.9 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 98.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
179 054 GEL
( $ 54 340)
ფართობი98.8 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 100.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
182 859 GEL
( $ 55 495)
ფართობი100.9 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 102.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
185 759 GEL
( $ 56 375)
ფართობი102.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 105.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
191 015 GEL
( $ 57 970)
ფართობი105.4 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 106.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
192 646 GEL
( $ 58 465)
ფართობი106.3 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 119.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
216 568 GEL
( $ 65 725)
ფართობი119.5 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 122.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
222 367 GEL
( $ 67 485)
ფართობი122.7 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 180.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
327 118 GEL
( $ 99 275)
ფართობი180.5 2

4 ოთახიანი

ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 165 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
299 027 GEL
( $ 90 750)
ფართობი165 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 182.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
330 380 GEL
( $ 100 265)
ფართობი182.3 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 232 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
420 450 GEL
( $ 127 600)
ფართობი232 2
ორთაჭალის ტურფა, თბილისი-ში 242.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
438 936 GEL
( $ 133 210)
ფართობი242.2 2