ბინების გაყიდვა ორთაჭალის ტურფაში

ბინები
პროექტები
1
2
3
4+
130 093 ₾-დან
787 718 ₾-მდე
40 მ²-დან
242 მ²-მდე
48 გეგმარება
48 გეგმარება
1 ოთახიანი ბინა, 130 093 ₾-დან, 40 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍130 093 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
40 2
10-დან 1 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 131 720 ₾-დან, 40.5 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍131 720 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
40.5 2
10-დან 1 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
2 ოთახიანი ბინა, 133 346 ₾-დან, 41 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍133 346 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
2 ოთახი
41 2
10-დან 4, 6, 7 სართულები
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
2 ოთახიანი ბინა, 135 622 ₾-დან, 41.7 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍135 622 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
2 ოთახი
41.7 2
10-დან 4-7 სართულები
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
2 ოთახიანი ბინა, 144 729 ₾-დან, 44.5 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍144 729 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
2 ოთახი
44.5 2
10-დან 2, 3 სართულები
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
2 ოთახიანი ბინა, 147 981 ₾-დან, 45.5 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍147 981 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
2 ოთახი
45.5 2
10-დან 2, 3 სართულები
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
2 ოთახიანი ბინა, 156 112 ₾-დან, 48 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍156 112 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
2 ოთახი
48 2
10-დან 3-7 სართულები
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
2 ოთახიანი ბინა, 157 738 ₾-დან, 48.5 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍157 738 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
2 ოთახი
48.5 2
10-დან 2-4, 6, 7 სართულები
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
2 ოთახიანი ბინა, 158 714 ₾-დან, 48.8 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍158 714 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
2 ოთახი
48.8 2
10-დან 2 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
2 ოთახიანი ბინა, 160 340 ₾-დან, 49.3 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍160 340 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
2 ოთახი
49.3 2
10-დან 4 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 166 194 ₾-დან, 51.1 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍166 194 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
51.1 2
10-დან 2-7 სართულები
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 172 699 ₾-დან, 53.1 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍172 699 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
53.1 2
10-დან 1 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 173 350 ₾-დან, 53.3 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍173 350 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
53.3 2
10-დან 9 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 180 505 ₾-დან, 55.5 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍180 505 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
55.5 2
10-დან 1 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 182 781 ₾-დან, 56.2 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍182 781 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
56.2 2
10-დან 2 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 186 359 ₾-დან, 57.3 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍186 359 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
57.3 2
10-დან 4-8 სართულები
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 188 636 ₾-დან, 58 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍188 636 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
58 2
10-დან 4 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 188 961 ₾-დან, 58.1 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍188 961 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
58.1 2
10-დან 6 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
2 ოთახიანი ბინა, 190 262 ₾-დან, 58.5 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍190 262 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
2 ოთახი
58.5 2
10-დან 1 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
1 ოთახიანი ბინა, 194 490 ₾-დან, 59.8 მ², ორთაჭალის ტურფა
‍194 490 ₾-დან
‍3 252 ₾ / მ2
1 ოთახი
59.8 2
10-დან 3 სართული
არტურ ლაისტის ქ. 13
ბლოკი D
ჩაბარდა 3 კვ. 2023
როგორ გავაუმჯობესოთ ეს გვერდი?