ყველა გეგმარება Archi Nucubidze-ში

4–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინები ხელმისაწვდომია სახლების გეგმაზე
დაათვალიერეთ რეალური ბინები, რომლებიც ხემისაწვდომია შესაძენათ, საცხოვრებელი კომპლექსების სახლების გეგმაზე

1 ოთახიანი

Archi Nucubidze, თბილისი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.5 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.5 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 51.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.3 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 52.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.2 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 52.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.3 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 52.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.5 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 53.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.1 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 53.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.6 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 54.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 54.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.9 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 62.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.7 2

2 ოთახიანი

Archi Nucubidze, თბილისი-ში 78.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.8 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 84.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.4 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 89.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.2 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 91.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.6 2

3 ოთახიანი

Archi Nucubidze, თბილისი-ში 130.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი130.9 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 138.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი138.7 2
Archi Nucubidze, თბილისი-ში 325.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი325.5 2

4 ოთახიანი

Archi Nucubidze, თბილისი-ში 386.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი386.3 2

5 ოთახიანი

Archi Nucubidze, თბილისი-ში 345.4 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი345.4 2