ყველა ბინის გეგმარება ბიძინა კვერნაძის ქ. 28 - ში

1 ოთახიანი

ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 40.95 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.95 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 44.66 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.66 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 44.66 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.66 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 56.47 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.47 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 56.66 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.66 2

2 ოთახიანი

ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 56.65 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.65 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 57.69 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.69 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 62.22 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.22 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 72.09 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.09 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 75.63 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.63 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 77.88 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.88 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 78.39 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.39 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 80.06 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.06 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 82.18 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.18 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 82.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.4 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 84.39 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.39 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 99.04 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.04 2

3 ოთახიანი

ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 77.92 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.92 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 78.08 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.08 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 78.12 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.12 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 88.22 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.22 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 88.22 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.22 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 88.22 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.22 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 88.22 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.22 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 96.75 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.75 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 104.33 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.33 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 104.33 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.33 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 110.28 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.28 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 115.05 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი115.05 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 122.53 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.53 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 122.53 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.53 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 122.54 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.54 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 122.54 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.54 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 122.54 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.54 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 127.02 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.02 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 127.02 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.02 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 127.84 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.84 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 127.93 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.93 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 127.93 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.93 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 127.93 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.93 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 127.93 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.93 2

5 ოთახიანი

ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 136.93 m2 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი136.93 2
ბიძინა კვერნაძის ქ. 28, თბილისი-ში 136.93 m2 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი136.93 2