ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება ბინადარი ჟვანიაზე-ში

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 60.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.3 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 60.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.3 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 60.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.3 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 61.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.3 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 66.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.9 2
ამოყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 80.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი80.3 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 81.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი81.5 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 82.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი82.2 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 84.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი84.7 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 99.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი99.3 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
ბინადარი ჟვანიაზე, თბილისი-ში 135.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი135.5 2
ამოყიდულია