ყველა გეგმარება Central Tower-ში

1 ოთახიანი

Central Tower, თბილისი-ში 48.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.4 2
Central Tower, თბილისი-ში 49.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.8 2
Central Tower, თბილისი-ში 69.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.2 2

2 ოთახიანი

Central Tower, თბილისი-ში 72.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.6 2
Central Tower, თბილისი-ში 78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78 2
Central Tower, თბილისი-ში 95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95 2
Central Tower, თბილისი-ში 133 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი133 2
Central Tower, თბილისი-ში 148 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი148 2

3 ოთახიანი

Central Tower, თბილისი-ში 98 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98 2
Central Tower, თბილისი-ში 106.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.2 2
Central Tower, თბილისი-ში 169 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი169 2
Central Tower, თბილისი-ში 190 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი190 2

4 ოთახიანი

Central Tower, თბილისი-ში 211.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი211.8 2