ყველა გეგმარება House on Tavdadebuli 22-ში

1 ოთახიანი

House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
82 698 GEL
$24 840
ფართობი55.2 2
House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 56.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 795 GEL
$25 470
ფართობი56.6 2
House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
86 443 GEL
$25 965
ფართობი57.7 2
House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 58.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
87 641 GEL
$26 325
ფართობი58.5 2
House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 59.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
89 289 GEL
$26 820
ფართობი59.6 2
House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 79.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 253 GEL
$35 820
ფართობი79.6 2

2 ოთახიანი

House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 114.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
171 388 GEL
$51 480
ფართობი114.4 2

3 ოთახიანი

House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 90.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
136 182 GEL
$40 905
ფართობი90.9 2
House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 108.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 250 GEL
$48 735
ფართობი108.3 2
House on Tavdadebuli 22, თბილისი-ში 114.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
171 988 GEL
$51 660
ფართობი114.8 2