ყველა გეგმარება Deka Mukhiani-ში

13 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

Deka Mukhiani, თბილისი-ში 48.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 262 GEL
$31 883
ფართობი48.9 2
Deka Mukhiani, თბილისი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
108 706 GEL
$32 926
ფართობი50.5 2
Deka Mukhiani, თბილისი-ში 53.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
114 735 GEL
$34 752
ფართობი53.3 2
Deka Mukhiani, თბილისი-ში 57.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
122 913 GEL
$37 229
ფართობი57.1 2
Deka Mukhiani, თბილისი-ში 59.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
128 941 GEL
$39 055
ფართობი59.9 2
Deka Mukhiani, თბილისი-ში 71.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
153 481 GEL
$46 488
ფართობი71.3 2

2 ოთახიანი

Deka Mukhiani, თბილისი-ში 76.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
165 103 GEL
$50 008
ფართობი76.7 2
Deka Mukhiani, თბილისი-ში 86.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
185 338 GEL
$56 137
ფართობი86.1 2
Deka Mukhiani, თბილისი-ში 92.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
199 977 GEL
$60 571
ფართობი92.9 2