ყველა გეგმარება დელუქს ისანი-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
დელუქს ისანი, თბილისი-ში 37.28 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი37.28 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დელუქს ისანი, თბილისი-ში 44.88 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.88 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დელუქს ისანი, თბილისი-ში 45.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი45.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დელუქს ისანი, თბილისი-ში 49.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დელუქს ისანი, თბილისი-ში 64.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
დელუქს ისანი, თბილისი-ში 64.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დელუქს ისანი, თბილისი-ში 100 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი100 2
ყველა ბინა გაყიდულია