ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება House on Mirian Mepe 31/1-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 39.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი39.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 40.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 58.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი58.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 55.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 55.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 55.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 55.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 55.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 58.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი58.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 58.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი58.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 59.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 59.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 60.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 64.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 81.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი81.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 77.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი77.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 88.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი88.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 91.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი91.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 31/1, თბილისი-ში 97.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი97.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია