ყველა გეგმარება დიდი ეზო-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 48.93 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი48.93 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 49.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.25 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 49.68 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.68 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 50.01 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.01 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 50.37 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.37 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 50.61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.61 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 50.98 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.98 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 51.06 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.06 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 51.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 53.55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.55 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 53.56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.56 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 53.81 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.81 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 53.82 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.82 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 58.43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი58.43 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 59.92 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.92 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 60.43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.43 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 61.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 61.84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.84 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 62.12 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი62.12 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 65.26 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი65.26 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 66.04 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.04 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 66.32 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.32 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 75.32 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75.32 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 77.78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი77.78 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 77.96 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი77.96 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 78.98 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი78.98 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 79.28 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი79.28 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 79.46 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი79.46 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 79.67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი79.67 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 80.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი80.27 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 80.39 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი80.39 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 80.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი80.41 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 80.69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი80.69 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 84.33 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი84.33 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 85.19 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85.19 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 85.37 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85.37 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 85.44 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85.44 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 85.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 86.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი86.27 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 92.48 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი92.48 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 93.15 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი93.15 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 93.36 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი93.36 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 93.65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი93.65 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 94.03 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი94.03 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 114.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი114.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 107.62 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი107.62 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 107.86 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი107.86 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 108.52 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი108.52 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 108.76 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი108.76 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 113.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი113.22 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 114.87 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი114.87 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 114.96 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი114.96 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 116.32 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი116.32 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 116.63 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი116.63 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 116.65 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი116.65 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 118.88 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი118.88 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 118.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი118.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 151.52 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი151.52 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 151.66 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი151.66 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 151.73 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი151.73 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დიდი ეზო, თბილისი-ში 457.25 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი457.25 2
ყველა ბინა გაყიდულია