ყველა გეგმარება დიღმის პარკ-ში

1 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

დიღმის პარკ, თბილისი-ში 46.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
114 935 GEL
$34 800
ფართობი46.4 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 67.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
167 448 GEL
$50 700
ფართობი67.6 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 79.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
196 182 GEL
$59 400
ფართობი79.2 2

2 ოთახიანი

დიღმის პარკ, თბილისი-ში 77.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
192 466 GEL
$58 275
ფართობი77.7 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 83.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
206 338 GEL
$62 475
ფართობი83.3 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 84.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
209 062 GEL
$63 300
ფართობი84.4 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 86.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
213 273 GEL
$64 575
ფართობი86.1 2

3 ოთახიანი

დიღმის პარკ, თბილისი-ში 88.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
219 961 GEL
$66 600
ფართობი88.8 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 92.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
229 870 GEL
$69 600
ფართობი92.8 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 109.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
270 741 GEL
$81 975
ფართობი109.3 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 132.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
328 704 GEL
$99 525
ფართობი132.7 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 134.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
332 915 GEL
$100 800
ფართობი134.4 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 135.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
335 639 GEL
$101 625
ფართობი135.5 2
დიღმის პარკ, თბილისი-ში 140 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
346 786 GEL
$105 000
ფართობი140 2