ყველა გეგმარება დონა პალასი დიდუბე-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 46.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 46.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 48.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი48.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 59.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 64 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 64.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 71.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი71.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 103.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი103.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 106 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი106 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 115.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი115.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 118.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი118.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 331 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი331 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
დონა პალასი დიდუბე, თბილისი-ში 352 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი352 2
ყველა ბინა გაყიდულია