ყველა გეგმარება DS ოლდ ბათუმი-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 53.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 80.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი80.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 74.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 77.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი77.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 78.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი78.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 82.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი82.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 83 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი83 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 85.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
DS ოლდ ბათუმი, ბათუმი-ში 85.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია