ყველა ბინის გეგმარება Eco Lisi - ში

1 ოთახიანი

Eco Lisi, თბილისი-ში 50 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50 2

2 ოთახიანი

Eco Lisi, თბილისი-ში 74 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74 2
Eco Lisi, თბილისი-ში 92 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი92 2

3 ოთახიანი

Eco Lisi, თბილისი-ში 77 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77 2
Eco Lisi, თბილისი-ში 87 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87 2
Eco Lisi, თბილისი-ში 132 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132 2