ყველა გეგმარება Ecocity Krtsanisi-ში

1 ოთახიანი

Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 43.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
115 581 GEL
( $ 37 145)
ფართობი43.7 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 44.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
118 490 GEL
( $ 38 080)
ფართობი44.8 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 51.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
136 476 GEL
( $ 43 860)
ფართობი51.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 56.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
148 907 GEL
( $ 47 855)
ფართობი56.3 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 60.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
158 957 GEL
( $ 51 085)
ფართობი60.1 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 62.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
164 511 GEL
( $ 52 870)
ფართობი62.2 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 72.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
192 547 GEL
( $ 61 880)
ფართობი72.8 2

2 ოთახიანი

Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 51.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
136 476 GEL
( $ 43 860)
ფართობი51.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 77.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
204 714 GEL
( $ 65 790)
ფართობი77.4 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 79.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
209 210 GEL
( $ 67 235)
ფართობი79.1 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 81.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
214 764 GEL
( $ 69 020)
ფართობი81.2 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 87.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
231 691 GEL
( $ 74 460)
ფართობი87.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 91.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
241 213 GEL
( $ 77 520)
ფართობი91.2 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 93.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
247 561 GEL
( $ 79 560)
ფართობი93.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 96.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
255 760 GEL
( $ 82 195)
ფართობი96.7 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 102.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
271 365 GEL
( $ 87 210)
ფართობი102.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 125.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
331 404 GEL
( $ 106 505)
ფართობი125.3 2

3 ოთახიანი

Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 106.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
281 680 GEL
( $ 90 525)
ფართობი106.5 2