ყველა გეგმარება Ecocity Krtsanisi-ში

1 ოთახიანი

Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 43.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
122 598 GEL
$37 145
ფართობი43.7 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 44.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
125 684 GEL
$38 080
ფართობი44.8 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 51.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 762 GEL
$43 860
ფართობი51.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 56.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
157 947 GEL
$47 855
ფართობი56.3 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 60.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
168 608 GEL
$51 085
ფართობი60.1 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 62.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
174 500 GEL
$52 870
ფართობი62.2 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 72.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
204 238 GEL
$61 880
ფართობი72.8 2

2 ოთახიანი

Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 51.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 762 GEL
$43 860
ფართობი51.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 77.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
217 143 GEL
$65 790
ფართობი77.4 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 79.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 912 GEL
$67 235
ფართობი79.1 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 81.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
227 803 GEL
$69 020
ფართობი81.2 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 87.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
245 758 GEL
$74 460
ფართობი87.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 91.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
255 858 GEL
$77 520
ფართობი91.2 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 93.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
262 591 GEL
$79 560
ფართობი93.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 96.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
271 288 GEL
$82 195
ფართობი96.7 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 102.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
287 840 GEL
$87 210
ფართობი102.6 2
Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 125.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
351 525 GEL
$106 505
ფართობი125.3 2

3 ოთახიანი

Ecocity Krtsanisi, თბილისი-ში 106.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
298 782 GEL
$90 525
ფართობი106.5 2