ყველა გეგმარება Ecocity Samgori-ში

5 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

Ecocity Samgori, თბილისი-ში 47.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.8 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 50.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.3 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 50.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.7 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.7 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 64.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.6 2

2 ოთახიანი

Ecocity Samgori, თბილისი-ში 52.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.5 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 54.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.3 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 59.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 61.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.4 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 62 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 68.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.4 2
Ecocity Samgori, თბილისი-ში 73.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.2 2

3 ოთახიანი

Ecocity Samgori, თბილისი-ში 73.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.8 2