ყველა გეგმარება ახალი ფრანგული უბანი-ში

1 ოთახიანი

ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 52.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 205 GEL
( $ 29 095)
ფართობი52.9 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
88 503 GEL
( $ 30 580)
ფართობი55.6 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 59.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
95 029 GEL
( $ 32 835)
ფართობი59.7 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 61.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
97 417 GEL
( $ 33 660)
ფართობი61.2 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 64 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
101 874 GEL
( $ 35 200)
ფართობი64 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 64 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
101 874 GEL
( $ 35 200)
ფართობი64 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 65.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
103 784 GEL
( $ 35 860)
ფართობი65.2 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 64.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 510 GEL
( $ 35 420)
ფართობი64.4 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 67.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 445 GEL
( $ 37 125)
ფართობი67.5 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 75.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 816 GEL
( $ 41 745)
ფართობი75.9 2

2 ოთახიანი

ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 72 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
114 608 GEL
( $ 39 600)
ფართობი72 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 72.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
116 040 GEL
( $ 40 095)
ფართობი72.9 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 72.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
114 767 GEL
( $ 39 655)
ფართობი72.1 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 72 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
114 608 GEL
( $ 39 600)
ფართობი72 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 74 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
117 791 GEL
( $ 40 700)
ფართობი74 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 75 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 383 GEL
( $ 41 250)
ფართობი75 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 74.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
117 951 GEL
( $ 40 755)
ფართობი74.1 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 76 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 975 GEL
( $ 41 800)
ფართობი76 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 76.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
121 293 GEL
( $ 41 910)
ფართობი76.2 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 76 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 975 GEL
( $ 41 800)
ფართობი76 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 76 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 975 GEL
( $ 41 800)
ფართობი76 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 75.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 816 GEL
( $ 41 745)
ფართობი75.9 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 79.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
126 546 GEL
( $ 43 725)
ფართობი79.5 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 80.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
127 820 GEL
( $ 44 165)
ფართობი80.3 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 85.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
136 415 GEL
( $ 47 135)
ფართობი85.7 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 87.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 803 GEL
( $ 47 960)
ფართობი87.2 2

3 ოთახიანი

ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 94.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
150 423 GEL
( $ 51 975)
ფართობი94.5 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 139.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
222 690 GEL
( $ 76 945)
ფართობი139.9 2

4 ოთახიანი

ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 148.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
236 061 GEL
( $ 81 565)
ფართობი148.3 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 149 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
237 175 GEL
( $ 81 950)
ფართობი149 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 149.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
237 493 GEL
( $ 82 060)
ფართობი149.2 2
ახალი ფრანგული უბანი, თბილისი-ში 155.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
247 522 GEL
( $ 85 525)
ფართობი155.5 2