საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 140

1 ოთახიანი

ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 140, თბილისი-ში 49.71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.71 2
ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 140, თბილისი-ში 61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2
ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 140, თბილისი-ში 61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2
ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 140, თბილისი-ში 61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2

2 ოთახიანი

ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 140, თბილისი-ში 66.49 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.49 2
ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 140, თბილისი-ში 89.45 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.45 2
ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 140, თბილისი-ში 90.37 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.37 2

3 ოთახიანი

ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 140, თბილისი-ში 117.92 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117.92 2