ყველა გეგმარება Gagarini Eco House-ში

1 ოთახიანი

Gagarini Eco House, თბილისი-ში 42.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 240 GEL
( $ 46 420)
ფართობი42.2 2
Gagarini Eco House, თბილისი-ში 48.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
165 981 GEL
( $ 53 790)
ფართობი48.9 2
Gagarini Eco House, თბილისი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
169 715 GEL
( $ 55 000)
ფართობი50 2
Gagarini Eco House, თბილისი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
178 880 GEL
( $ 57 970)
ფართობი52.7 2
Gagarini Eco House, თბილისი-ში 58.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
198 567 GEL
( $ 64 350)
ფართობი58.5 2

2 ოთახიანი

Gagarini Eco House, თბილისი-ში 74.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
251 518 GEL
( $ 81 510)
ფართობი74.1 2

3 ოთახიანი

Gagarini Eco House, თბილისი-ში 77.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
262 719 GEL
( $ 85 140)
ფართობი77.4 2
Gagarini Eco House, თბილისი-ში 79.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
269 847 GEL
( $ 87 450)
ფართობი79.5 2
Gagarini Eco House, თბილისი-ში 81.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
276 636 GEL
( $ 89 650)
ფართობი81.5 2
Gagarini Eco House, თბილისი-ში 85.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
291 571 GEL
( $ 94 490)
ფართობი85.9 2
Gagarini Eco House, თბილისი-ში 94.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
320 762 GEL
( $ 103 950)
ფართობი94.5 2
Gagarini Eco House, თბილისი-ში 95.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
324 156 GEL
( $ 105 050)
ფართობი95.5 2

თავისუფალი დაგეგმარება

Gagarini Eco House, თბილისი-ში 216 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
733 171 GEL
( $ 237 600)
ფართობი216 2