ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები გამსახურდიას გამზირი , ჩიხი II , N 2