ყველა გეგმარება Gldanis Brilianti-ში

1 ოთახიანი

Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 37 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37 2
Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46 2
Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 54 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54 2
Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 56.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.6 2
Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 56.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.9 2
Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 58.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.5 2
Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 60 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60 2

2 ოთახიანი

Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63 2

3 ოთახიანი

Gldanis Brilianti, თბილისი-ში 94.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.9 2