ყველა გეგმარება ჰილტოპ გრინ-ში

1 ოთახიანი

ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 47.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
176 737 GEL
( $ 57 543)
ფართობი47.4 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 56.99 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
212 494 GEL
( $ 69 185)
ფართობი56.99 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 56.99 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
212 494 GEL
( $ 69 185)
ფართობი56.99 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 58.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
219 617 GEL
( $ 71 504)
ფართობი58.9 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 58.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
219 617 GEL
( $ 71 504)
ფართობი58.9 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 117.47 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
437 745 GEL
( $ 142 523)
ფართობი117.47 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 164.39 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
612 956 GEL
( $ 199 569)
ფართობი164.39 2

2 ოთახიანი

ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 67.65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
252 244 GEL
( $ 82 127)
ფართობი67.65 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 82.88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
309 031 GEL
( $ 100 616)
ფართობი82.88 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 102.65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
382 748 GEL
( $ 124 617)
ფართობი102.65 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 103.05 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
384 238 GEL
( $ 125 102)
ფართობი103.05 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 106.45 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
396 917 GEL
( $ 129 230)
ფართობი106.45 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 107.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
401 576 GEL
( $ 130 747)
ფართობი107.7 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 107.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
401 576 GEL
( $ 130 747)
ფართობი107.7 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 152.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
569 741 GEL
( $ 185 499)
ფართობი152.8 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 174.62 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
651 099 GEL
( $ 211 988)
ფართობი174.62 2

3 ოთახიანი

ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 184.81 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
689 096 GEL
( $ 224 359)
ფართობი184.81 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 184.81 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
689 096 GEL
( $ 224 359)
ფართობი184.81 2

4 ოთახიანი

ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 192.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
719 260 GEL
( $ 234 180)
ფართობი192.9 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 193.67 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
722 132 GEL
( $ 235 115)
ფართობი193.67 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 194.28 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
724 405 GEL
( $ 235 855)
ფართობი194.28 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 194.88 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
726 644 GEL
( $ 236 584)
ფართობი194.88 2