ყველა გეგმარება ჰილტოპ გრინ-ში

1 ოთახიანი

ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 47.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
168 994 GEL
( $ 57 543)
ფართობი47.4 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 56.99 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
203 185 GEL
( $ 69 185)
ფართობი56.99 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 56.99 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
203 185 GEL
( $ 69 185)
ფართობი56.99 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 58.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
209 995 GEL
( $ 71 504)
ფართობი58.9 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 58.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
209 995 GEL
( $ 71 504)
ფართობი58.9 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 117.47 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
418 567 GEL
( $ 142 523)
ფართობი117.47 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 164.39 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
586 102 GEL
( $ 199 569)
ფართობი164.39 2

2 ოთახიანი

ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 67.65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
241 193 GEL
( $ 82 127)
ფართობი67.65 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 82.88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
295 493 GEL
( $ 100 616)
ფართობი82.88 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 102.65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
365 980 GEL
( $ 124 617)
ფართობი102.65 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 103.05 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
367 404 GEL
( $ 125 102)
ფართობი103.05 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 106.45 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
379 527 GEL
( $ 129 230)
ფართობი106.45 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 107.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
383 983 GEL
( $ 130 747)
ფართობი107.7 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 107.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
383 983 GEL
( $ 130 747)
ფართობი107.7 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 152.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
544 780 GEL
( $ 185 499)
ფართობი152.8 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 174.62 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
622 574 GEL
( $ 211 988)
ფართობი174.62 2

3 ოთახიანი

ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 184.81 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
658 906 GEL
( $ 224 359)
ფართობი184.81 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 184.81 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
658 906 GEL
( $ 224 359)
ფართობი184.81 2

4 ოთახიანი

ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 192.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
687 749 GEL
( $ 234 180)
ფართობი192.9 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 193.67 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
690 495 GEL
( $ 235 115)
ფართობი193.67 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 194.28 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
692 668 GEL
( $ 235 855)
ფართობი194.28 2
ჰილტოპ გრინ, თბილისი-ში 194.88 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
694 809 GEL
( $ 236 584)
ფართობი194.88 2