ყველა გეგმარება გუმბათი თამარაშვილზე-ში

1 ოთახიანი

გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 64.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
249 623 GEL
( $ 80 375)
ფართობი64.3 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 70.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
275 245 GEL
( $ 88 625)
ფართობი70.9 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 71.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
276 409 GEL
( $ 89 000)
ფართობი71.2 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 71.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
277 186 GEL
( $ 89 250)
ფართობი71.4 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 72.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
281 456 GEL
( $ 90 625)
ფართობი72.5 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 72.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
283 009 GEL
( $ 91 125)
ფართობი72.9 2

2 ოთახიანი

გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 71.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
276 409 GEL
( $ 89 000)
ფართობი71.2 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 71.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
277 574 GEL
( $ 89 375)
ფართობი71.5 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 72 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
279 515 GEL
( $ 90 000)
ფართობი72 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 72.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
281 068 GEL
( $ 90 500)
ფართობი72.4 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 72.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
281 456 GEL
( $ 90 625)
ფართობი72.5 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 72.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
282 621 GEL
( $ 91 000)
ფართობი72.8 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 73.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
284 562 GEL
( $ 91 625)
ფართობი73.3 2

3 ოთახიანი

გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 140.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
546 220 GEL
( $ 175 875)
ფართობი140.7 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 140.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
546 996 GEL
( $ 176 125)
ფართობი140.9 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 143.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
556 702 GEL
( $ 179 250)
ფართობი143.4 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 145.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
563 689 GEL
( $ 181 500)
ფართობი145.2 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 145.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
566 019 GEL
( $ 182 250)
ფართობი145.8 2
გუმბათი თამარაშვილზე, თბილისი-ში 146.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
569 513 GEL
( $ 183 375)
ფართობი146.7 2