ყველა გეგმარება House on Salosi 140-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 42.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.2 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 44.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.7 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 50.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.8 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 51.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.7 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 53.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.3 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 53.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.7 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 65.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი65.3 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 72.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.9 2
ამოყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 66.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.5 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 75 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 78.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი78.4 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 83.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი83.6 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 102.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი102.6 2
ამოყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 117.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი117.8 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Salosi 140, თბილისი-ში 124.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი124.9 2
ამოყიდულია