ყველა გეგმარება House on Gamrekeli 35a-ში

1 ოთახიანი

House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 47.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.6 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 50.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.4 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 50.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.7 2

2 ოთახიანი

House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 64.25 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.25 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 64.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.3 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 85.21 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.21 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 85.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.27 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 89.67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.67 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 99.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.2 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 114.69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი114.69 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 115.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი115.93 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 173.53 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი173.53 2
House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 175.55 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი175.55 2

3 ოთახიანი

House on Gamrekeli 35a, თბილისი-ში 202.44 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი202.44 2