ყველა გეგმარება House on Paichadze-ში

16–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

2 ოთახიანი

House on Paichadze, თბილისი-ში 75.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍175 798 GEL დან
$56 850
ფართობი75.8 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 92.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍215 226 GEL დან
$69 600
ფართობი92.8 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 95.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍221 024 GEL დან
$71 475
ფართობი95.3 2

3 ოთახიანი

House on Paichadze, თბილისი-ში 102.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍237 490 GEL დან
$76 800
ფართობი102.4 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 103.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍239 578 GEL დან
$77 475
ფართობი103.3 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 106.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍247 927 GEL დან
$80 175
ფართობი106.9 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 132.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍308 227 GEL დან
$99 675
ფართობი132.9 2