ყველა გეგმარება House on University street 39-ში

1 ოთახიანი

House on University street 39, თბილისი-ში 51.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.1 2
House on University street 39, თბილისი-ში 53.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.7 2
House on University street 39, თბილისი-ში 60 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60 2
House on University street 39, თბილისი-ში 73.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.1 2
House on University street 39, თბილისი-ში 78.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.8 2
House on University street 39, თბილისი-ში 79.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.5 2

3 ოთახიანი

House on University street 39, თბილისი-ში 170.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი170.1 2