ყველა გეგმარება House on Useni 3-ში

1 ოთახიანი

House on Useni 3, თბილისი-ში 39.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
69 800 GEL
$21 222
ფართობი39.3 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 39.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
70 866 GEL
$21 546
ფართობი39.9 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 45.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 102 GEL
$24 354
ფართობი45.1 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 45.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 812 GEL
$24 570
ფართობი45.5 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 45.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 812 GEL
$24 570
ფართობი45.5 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 50.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
89 515 GEL
$27 216
ფართობი50.4 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 53.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
95 021 GEL
$28 890
ფართობი53.5 2

2 ოთახიანი

House on Useni 3, თბილისი-ში 31.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
56 657 GEL
$17 226
ფართობი31.9 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 56 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
99 461 GEL
$30 240
ფართობი56 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 56.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
100 705 GEL
$30 618
ფართობი56.7 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 62.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 539 GEL
$33 912
ფართობი62.8 2
House on Useni 3, თბილისი-ში 63.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
112 249 GEL
$34 128
ფართობი63.2 2