ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება House on Ertso 7-ში

12–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

2 ოთახიანი

House on Ertso 7, თბილისი-ში 100.83 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.83 2
House on Ertso 7, თბილისი-ში 133.45 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი133.45 2

3 ოთახიანი

House on Ertso 7, თბილისი-ში 103.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი103.6 2